Dr. Marzena Debska

Speech Title : – Fetal alt üriner sistem obstrüksiyon (LUTO) yönetiminde modern tedavi

11. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi