Bilimsel Program

25 EYLÜL 2020 CUMA
08.00 - 08.30  Açılış Oluş Api, Cihat Şen
08:30 - 09:15 FETAL SANTRAL SİNİR SİSTEMİ OTURUMU:
Murat Yayla
 
08:30 - 08:45 Birinci ve ikinci trimester fetal SSS muayenesi Sertaç Esin
08:45 - 09:00 Üçüncü trimesterde ortaya çıkabilecek fetal SSS anomalileri Nicola Volpe
09:00 - 09:15 Perinatal SSS görüntülemesi: Ultrason ve/veya MRI? Elif Gül Yapar Eyi
09:15 - 09:30 Tatışma ve Kahve Arası  
09:30 - 09:50 IAN DONALD OTURUMU:
KADIN-DOĞUMDA ULTRASONOGRAFİNİN GELİŞİMİ
Asım Kurjak
10:00 - 11:00 FETAL KALP OTURUMU:
Cihat Şen
10:00 - 10:15 Birinci ve ikinci trimester fetal kalp muayenesi Cihat Şen
10:15 - 10:30 Üçüncü trimesterde ortaya çıkabilecek fetal kalp anomalileri Alberto Galindo
10:30 - 10:45 Fetal kardiyak girişimler: İşe yarıyor mu? Marzena Debska
10:45 - 11:00 TARTIŞMA  
11:00 - 11:30 KAHVE ARASI
11:30 - 12:30 FETAL GASTROINTESTINAL SİSTEM OTURUMU:
Oluş Api
11:30 - 11:45 Birinci ve ikinci trimester fetal GİS muayenesi Okan Özkaya
11:45 - 12:00 Üçüncü trimesterde ortaya çıkabilecek fetal GİS anomalileri Oluş Api
12:00 - 12:15 Fetal umbiliko portal duktus venöz sistem (UPDVS) görüntüleme: Nasıl? Reuven Achiron
12:15 - 12:30 TARTIŞMA  
12:30 - 13:30 KAHVE ARASI
13:30 - 14:30 FETAL GENİTOÜRİNER SİSTEM OTURUMU:
Cihat Şen

13:30 - 13:45

Birinci ve ikinci trimester fetal GÜS muayenesi Ali Gedikbaşı

13:45 - 14:00

Üçüncü trimesterde ortaya çıkabilecek fetal GüS anomalileri Ahmet Yalınkaya

14:00 - 14:15

Fetal alt üriner sistem obstrüksiyon (LUTO) yönetiminde modern tedavi Marzena Debska

14:15 - 14:20

Hepatorenal kitle: olgu sunumu Cuma Taşın

14:20 - 14:30

TARTIŞMA  
14:30 – 15:30 FETAL İSKELET SİSTEMİ OTURUMU:
Murat Yayla
14:30 - 14:45 Birinci ve ikinci trimester fetal iskelet sistemi muayenesi Arif Güngören
14:45 - 15:00 Üçüncü trimesterde ortaya çıkabilecek fetal iskelet sistemi anomalileri İbrahim Polat
15:00 - 15:15 İzole uzun kemik kısalığı veya küçük kafa ölçümleri olan fetüslerde takip nasıl olmalı? Murat Yayla

15:15 - 15:20

Sirenomeli(Deniz Kızı Sendromu):nadir konjenital anomali

Lala Kazımova

15:20 - 15:25

Prenatal tarama testlerini yaptırmayan takipsiz gebede intrauterin ex ile sonuçlanana dev akiller lenfanjioma

Can Üyük

15:25 - 15:30

TARTIŞMA  
15:30 – 16:00 KAHVE ARASI
16:00 – 17:30 FETAL MUAYENEDE TIBBİ UYGULAMA HATALARI OTURUMU – 1:
Barış Ata
16:00 - 16:30 Perinatoloji pratiğinde tıbbi uygulama hatası kavramı nedir? Nasıl korunalım? Coşkun Yorulmaz
16:30 - 17:00 En sık kaçırılan fetal anomaliler: Tıbbi uygulama hata örnekleri ve ceza hukuku açısından yorumları Coşkun Yorulmaz & Adem Sözüer
17:00 – 17:30 TARTIŞMA  
 
26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ
08:15 - 09:30 FETAL ENFEKSİYON OTURUMU:
Oluş Api
08:15 - 08:30 Fetal enfeksiyonlarda USG bulgularına genel bakış Eftal Avcı
08:30 - 08:45 Konjenital CMV enfeksiyonu: Yeni kanıtlar ve pratik tavsiyeler Selahattin Kumru
08:45 - 09:00 Intraamniyotik sludge (çamur): Koryoamniyonitte  bir belirteç? Mekin Sezik
09:00 - 09:15

İzmir şehrindeki ultraviole indeks ölçümlerinin gebelerdeki D vitamini değerlerine ve enflamasyon belirteçlerine etkisi

Serdar Balcı

09:15 - 09:30 TARTIŞMA  
09:30 - 10:40 JİNEKOLOJİK USG’DE YENİ NE VAR?:
Cihat Şen
09:30 - 09:45 Abdominopelvik cerrahi geçirmiş kadınlarda  pre-operatif transvajinal USG kullanımı ile pelvik adezyonlar öngörülebilir mi?   Murat Api
09:45 - 10:00 Derin infiltran endometriozis tanısında transvajinal USG’nin yeri Ayşe Seyhan
10:00 - 10:15 Uterin morfolojinin değerlendirilmesinde 3-D USG’nin yeri Ayşen Boza
10:15 - 10:30 Endometrial patolojiler ve ovulasyonun değerlendirilmesinde renkli Doppler mapping Aylin Pelin Çil
10:30 - 10:35

Translabial ultrason görüntüleme ile üretral divertikül tanısı

Adeviye Elçi Atilgan
10:35 - 10:40

TVT sonrası post voiding rezidü idrar hacminin ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Adeviye Elçi Atilgan
10:40 - 10:45 TARTIŞMA  
10:45 - 11:45 ÖLÜ DOĞUMLARI ÖNLEME OTURUMU:
Cihat Şen
10:45 - 11:00 İkiz gebeliklerde ölü doğumu nasıl önleyebiliriz? Asma Khalil
11:00 - 11:15 Serebroplasental oran (CPR) kullanımı ölü doğumu öngörebilir mi? Resul Arısoy
11:15 - 11:30 Fetal gelişme kısıtlılığının erken tanısı: ölü doğumu engelleyebilir mi? Ebru Tarım
11:30 - 11:45 TARTIŞMA  
11:45 - 12:15 KAHVE ARASI
12:15 - 13:30 ÇOĞUL GEBELİKLER OTURUMU:
Cihat Şen
12:15 - 12:30 Çoğul gebeliklerde büyümenin değerlendirilmesi Asma Khalil
12:30 - 12:45 TTTS ve TAPS: Yeni ne var? Asma Khalil
12:45 - 13:00 İkiz gebeliklerde preeklampsi taraması Petya Cheyeeva
13:00 - 13:05

Preeklampsi riski yüksek gebeye farklı antenatal takip yaklaşımı: Olgu sunumu

Reyhan Gündüz

13:05 - 13:20

TARTIŞMA  
13:30 - 14:45 INTRAPARTUM USG OTURUMU:
Murat Yayla
13:30 - 13:45 Doğum indüksiyonu başarısının öngörüsünde servikal USG’nin yeri Turgay Şener
13:45 - 14:00 USG ile doğum ağırlığı tahmini: Ne kadar doğru? Gökhan Göynümer
14:00 - 14:15 Doğumhanede USG kullanımı: Gerçekten gerekli mi? Reuven Achiron
14:15 - 14:45 TARTIŞMA VE KAHVE ARASI
14:45 - 16:45 FETAL MUAYENEDE TIBBİ UYGULAMA HATALARI OTURUMU – 2:
Cihat Şen
14:45 - 15:15 Distosi ve makrozomiye bağlı orataya çıkabilecek adli tıbbi sorunlar Nezih Varol
15:15 - 15:45 Serebral palsi ve 3. Trimester fetal ölüme bağlı orataya çıkabilecek adli tıbbi sorunlar Coşkun Yorulmaz & Adem Sözüer
15:45 - 16:45 TARTIŞMA  
 
27 EYLÜL 2020 - PAZAR
08:15 - 09:30 BİRİNCİ TRİMESTER USG OTURUMU - 1:
Cihat Şen
08:15 - 08:30 Kromozomal defekt taramasından erken konjenital anomali taramasına Reuven Achiron
08:30 - 08:45 Plasenta akreta spektrum bozukluklarının 1. Trimester tarama ve tanısı Guiseppe Cali
08:45 - 09:00 Maternal ve fetal komplikasyonların öngörüsünde 1. Trimester tarama Nicole Volpe
09:00 - 09:30 TARTIŞMA  
09:30 - 10:45 PLASENTAL ANOMALİLER OTURUMU:
Oluş Api
09:30 - 09:45 Plasenta akreta spektrum bozukluklarının prenatal sınıflaması Guiseppe Cali
09:45 - 10:00 Vaza previa, placental anomali ve tümörlerin prenatal tanısı Emre Zafer
10:00 - 10:15 Umbilikal kordonda gerçek düğüm ve diğer anomalilerin prenatal tanı ne kadar mümkün?  Burçin Kavak

10:15 - 10:20

Plasenta previa riski 1. Trimester genetik tarama testi serum belirteçleri  ile öngürülebir mi?

Fırat Tülek

10:20 - 10:25

Sezaryen skar gebeliği olan olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi: 3. basamak bir hastanenin deneyimi

Reyhan Gündüz

10:25 - 10:30 TARTIŞMA  
10:30 - 11:30 BİRİNCİ TRİMESTER USG OTURUMU - 2:
Cihat Şen
10:30 - 10:45 1. Trimesterde saptanabilecek fetal beyin anomalileri Valentina di Robertis
10:45 - 11:00 1. Trimesterde saptanabilecek fetal kalp anomalileri Alberto Galindo
11:00 - 11:15 1. Trimesterde saptanabilecek fetal yüz anomalileri Valentina di Robertis

11:15 - 11:20

Vaka sunumu: Treacher collins sendromlu bir olgu

Aysel İbrahimli

11:20 - 11:25

Prenatal dönemde tanı konulan rekürren total arhinia olgusu

Hasan Berkan Sayal

11:25 – 11:30 Kromozom 6 – 7 translokasyon ve ultrason bulguları Onur Bektaş
11:30 KAPANIŞ
11. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi