Davetli Konuşmacılar

Dr. Asım Kurjak
Ian Donald Oturumu: Kadın-Doğumda Ultrasonografinin Gelişimi

Dr. Alberto Galindo
Üçüncü trimesterde ortaya çıkabilecek fetal kalp anomalileri
– 1. Trimesterde saptanabilecek fetal kalp anomalileri

Dr. Asma Khalil
Çoğul gebeliklerde büyümenin değerlendirilmesi
– TTTS ve TAPS: Yeni ne var?

Dr. Giuseppe Cali
Plasenta akreta spektrum bozukluklarının 1. Trimester tarama ve tanısı
– Plasenta akreta spektrum bozukluklarının prenatal sınıflaması

Dr. Marzena Debska
Fetal kardiyak girişimler: İşe yarıyor mu?
– Fetal alt üriner sistem obstrüksiyon (LUTO) yönetiminde modern tedavi

Dr. Nicola Volpe
Üçüncü trimesterde ortaya çıkabilecek fetal SSS anomalileri

Dr. Petya Cheyeeva
İkiz gebeliklerde preeklampsi taraması

Dr. Reuven Achiron
Fetal umbiliko portal duktus venöz sistem (UPDVS) görüntüleme: Nasıl?
– Doğumhanede USG kullanımı: Gerçekten gerekli mi?
– Kromozomal defekt taramasından erken konjenital anomali taramasına

Dr. Valentina De Robertis
1. Trimesterde saptanabilecek fetal beyin anomalileri –
1. Trimesterde saptanabilecek fetal yüz anomalileri