Bilimsel Program

24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE
13:00 – 18:00 IAN DONALD SCHOOL OF ULTRASOUND in OB&GYN
KURS BAŞKANLARI:
 C.Şen – O. Api
13:00 – 13:15 HOŞGELDİNİZ Asım Kurjak
13:15 – 14:15 OTURUM 1:  Cihat Sen – Oluş Api  
13:15 – 13:35 Birinci dönem genetik risk değerlendirme Petya Cheyeeva
13:35 – 13:55 Fetal kalp muayenesi: 1. 2. ve 3. trimester Cihat Şen
13:55 – 14:15 Fetal SSS muayenesi: 1. 2. ve 3. trimester Sertaç Esin
14:15 – 14:35 KAHVE ARASI  
14:35 – 15:35 OTURUM 2: Asım Kurjak – Murat Yayla  
14:35 – 14:55 Serebral palside prenatal tanı mümkün mü? Asım Kurjak
14:55 – 15:15 Fetal GİS muayenesi: 1. 2. ve 3. trimester Oluş Api
15:15 – 15:35 Fetal GÜS muayenesi: 1. 2. ve 3. trimester İbrahim Polat
15:30 – 15:50 KAHVE ARASI  
15:50 – 16:50 OTURUM  3: Ebru Tarım – Resul Arısoy  
15:50 – 16:10 Fetal iskelet sistemi muayenesi: 1. 2. ve 3. trimester Ebru Tarım
16:10 – 16:30 Fetal muayenede Dopplerin yeri Murat Yayla
16:30 – 16:50 Amnion, plasenta ve serviks muayenesi: 1. 2. ve 3. trimester Resul Arısoy
17:00 -18:00 PRATİK: FETAL MUAYENE
(1., 2., 3. trimester)
C.Şen/ M.Yayla / O. Api/ E.Tarım
18:00 KAPANIŞ  
 
25 EYLÜL 2020 CUMA
08:15 – 09:15 FETAL KALP OTURUMU:
C.Şen – O.Api
 
08:15 – 08:35 İkinci trimester fetal kalp muayenesi Cihat Şen
08:35 – 08:55 Üçüncü trimesterde ortaya çıkabilecek fetal kalp anomalileri Alberto Galindo
08:55 – 09:15 Fetal kardiyak girişimler: İşe yarıyor mu? Marzena Debska
09:15 – 09:25 AÇILIŞ KONUŞMASI Olus Api
09:25 – 09:45 IAN DONALD OTURUMU:
KADIN-DOĞUMDA ULTRASONOGRAFİNİN GELİŞİMİ
Asım Kurjak
10:00 – 11:05 FETAL SANTRAL SİNİR SİSTEMİ OTURUMU:
Murat Yayla – İbrahim Polat
10:00 – 10:20 İkinci trimester fetal SSS muayenesi Sertaç Esin
10:20 – 10:30 Üçüncü trimesterde ortaya çıkabilecek fetal SSS anomalileri Nicola Volpe
10:30 – 10:50 Perinatal SSS görüntülemesi: Ultrason ve/veya MRI? Elif Gül Yapar Eyi
10:50 – 11:05 TARTIŞMA  
11:05 – 11:30 KAHVE ARASI
11:30 – 12:45 FETAL GASTROINTESTINAL SİSTEM OTURUMU:
Olus Api – Okan Özkaya
11:30 – 11:50 İkinci trimester fetal GİS muayenesi Okan Özkaya
11:50 – 12:10 Üçüncü trimesterde ortaya çıkabilecek fetal GİS anomalileri Olus Api
12:10 – 12:30 Fetal umbiliko portal duktus venöz sistem (UPDVS) görüntüleme: Nasıl? Reuven Achiron
12:30 – 12:45 TARTIŞMA  
12:45 – 15:15 ÖĞLE YEMEĞİ
IAN DONALD PRATİKLERİ: HANDS-ON KURS 
15:15 – 16:60 FETAL GENİTOÜRİNER SİSTEM OTURUMU:
Ebru Tarım – Ali Gedikbaşı
15:15 – 15:35 İkinci trimester fetal GÜS muayenesi Ali Gedikbaşı
15:35 – 15:55 Üçüncü trimesterde ortaya çıkabilecek fetal GüS anomalileri Ahmet Yalınkaya
15:55 – 16:15 Fetal alt üriner sistem obstrüksiyon (LUTO) yönetiminde modern tedavi Marzena Debska
16:15 – 16:30 TARTIŞMA  
16:30 – 17:45 FETAL İSKELET SİSTEMİ OTURUMU:
Emre Zafer – Ahmet Yalınkaya
16:30 – 16:50 İkinci trimester fetal iskelet sistemi muayenesi Arif Güngören
16:50 – 17:10 Üçüncü trimesterde ortaya çıkabilecek fetal iskelet sistemi anomalileri İbrahim Polat
17:10 – 17:30 İzole uzun kemik kısalığı veya küçük kafa ölçümleri olan fetüslerde takip nasıl olmalı? Murat Yayla
17:30 – 17:45 TARTIŞMA  
17:45 – 18:00 KAHVE ARASI
18:00 – 19:00 MEDİKOLEGAL SORUNLAR OTURUMU – 1:
Cihat Şen – Adem Sözüer 
18:00 – 18:40 En sık kaçırılan fetal anomaliler: medikolegal olgu örnekleri Adem Sözüer
18:40 –19:00 Yoğun polikliniklerde fetal muayeneye bağlı ortaya çıkabilecek medikolegal sorunları nasıl önleyebiliriz? Nezih Varol
 
26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ
08:15 – 09:30 ÖLÜ DOĞUMLARI ÖNLEME OTURUMU:
Ebru Tarım – Cihat Şen
08:15 – 08:35 İkiz gebeliklerde ölü doğumu nasıl önleyebiliriz? Asma Khalil
08:35 – 08:55 Serebroplasental oran (CPR) kullanımı ölü doğumu öngörebilir mi? Resul Arısoy
08:55 – 09:15 Fetal gelişme kısıtlılığının erken tanısı: ölü doğumu engelleyebilir mi? Ebru Tarım
09:15 – 09:30 TARTIŞMA  
09:30 – 10:45 ÇOĞUL GEBELİKLER OTURUMU:
Ali Gedikbaşı – Sertaç Esin
09:30 – 09:50 Çoğul gebeliklerde büyümenin değerlendirilmesi Asma Khalil
09:50 – 10:10 TTTS ve TAPS: Yeni ne var? Asma Khalil
10:10 – 10:30 İkiz gebeliklerde preeklampsi taraması Petya Cheyeeva
10:30 – 10:45 TARTIŞMA  
10:45 – 11:15 KAHVE ARASI  
11:15 – 12:30 FETAL ENFEKSİYON OTURUMU:
Mekin Sezik – Eftal Avcı
11:15 – 11:35 Fetal enfeksiyonlarda USG bulgularına genel bakış Eftal Avcı
11:35 – 12:00 Konjenital CMV enfeksiyonu: Yeni kanıtlar ve pratik tavsiyeler Selahattin Kumru
12:00 – 12:20 Intraamniyotik sludge (çamur): Koryoamniyonitte  bir belirteç? Mekin Sezik
12:20 – 12:30 TARTIŞMA  
12:30 – 15:15 ÖĞLE YEMEĞİ
IAN DONALD PRATİKLERİ: HANDS-ON KURS
15:15 – 16:50 JİNEKOLOJİK USG’DE YENİ NE VAR?:
Murat Api – İbrahim Polat
15:15 – 15:35 Abdominopelvik cerrahi geçirmiş kadınlarda  pre-operatif transvajinal USG kullanımı ile pelvik adezyonlar öngörülebilir mi?   Murat Api
15:35 – 15:55 Derin infiltran endometriozis tanısında transvajinal USG’nin yeri Ayşe Seyhan
15:55 – 16:15 Uterin morfolojinin değerlendirilmesinde 3-D USG’nin yeri Ayşen Boza
16:15 – 16:35 Endometrial patolojiler ve ovulasyonun değerlendirilmesinde  renkli Doppler mapping Aylin Pelin Çil
16:35 – 16:50 TARTIŞMA  
16:50 – 17:50 INTRAPARTUM USG OTURUMU:
Elif Gül Yapar Eyi – Turgay Şener
16:50 – 17:10 Doğum indüksiyonu başarısının öngörüsünde servikal USG’nin yeri Turgay Şener
17:10 – 17:30 USG ile doğum ağırlığı tahmini: Ne kadar doğru? Gökhan Göynümer
17:30 – 17:50 Doğumhanede USG kullanımı: Gerçekten gerekli mi? Reuven Achiron
17:50 – 18:00 KAHVE ARASI
18:00 – 19:00 MEDİKOLEGAL SORUNLAR OTURUMU – 2:
Soner Recai Öner – Nezih Varol
18:00 – 18:30 Distosi ve makrozomiye bağlı orataya çıkabilecek medikolegal sorunlar Nezih Varol
18:30 – 19:00 Serebral palsi ve 3. Trimester fetal ölüme bağlı orataya çıkabilecek medikolegal sorunlar Adem Sözüer
 
27 EYLÜL 2020 – PAZAR
08:15 – 09:30 BİRİNCİ TRİMESTER USG OTURUMU – 1:
Murat Yayla – İbrahim Polat 
08:15 – 08:35 Kromozomal defekt taramasından erken konjenital anomali taramasına Reuven Achiron
08:35 – 08:55 Plasenta akreta spektrum bozukluklarının 1. Trimester tarama ve tanısı Guiseppe Cali
08:55 – 09:15 Maternal ve fetal komplikasyonların öngörüsünde 1. Trimester tarama Nicole Volpe
09:15 – 09:30 TARTIŞMA  
09:30 – 10:45 PLASENTAL ANOMALİLER OTURUMU:
Murat Yayla – Emre Zafer
09:30 – 09:50 Plasenta akreta spektrum bozukluklarının prenatal sınıflaması Guiseppe Cali
09:50 – 10:10 Vaza previa, placental anomali ve tümörlerin prenatal tanısı Emre Zafer
10:10 – 10:30 Umbilikal kordonda gerçek düğüm ve diğer anomalilerin prenatal tanı ne kadar mümkün?  Burçin Kavak
10:30 – 10:45 TARTIŞMA  
10:45 – 11:15 KAHVE ARASI
11:15 – 12:30 BİRİNCİ TRİMESTER USG OTURUMU – 2:
Cihat Sen – Olus Api
11:15 – 11:35 1. Trimesterde saptanabilecek fetal beyin anomalileri Valentina di Robertis
11:35 – 12:00 1. Trimesterde saptanabilecek fetal kalp anomalileri Alberto Galindo
12:00 – 12:20 1. Trimesterde saptanabilecek fetal yüz anomalileri Valentina di Robertis
12:20 – 12:30 TARTIŞMA  
12:30 – 13:00 KAPANIŞ