Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi

25-27 Eylül 2020 / ONLINE

ONLINE KONGRE
Davetli Konuşmacılar

Alanında uzman davetli konuşmacılarla doyurucu bilimsel içerik…

Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Ultrasonografi tıbbın çoğu dalında olduğu gibi obstetrik ve jinekoloji alanında da her konuya girmiştir. Ultrasonografi teknoloji gelişiminin erken dönemlerinde yalnızca fetal muayene ve gelişim takibinde, uterus ve adnekslerin değerlendirilmesinde kullanılırken, günümüzde over rezerv ölçümü, pelvik taban muayenesi, uterusun morfolojik değerlendirmesi, derin infiltran endometriozis tanısı, plasenta akreta spektrumunun prenatal tanısı, fetal ekokardiyografi, fetal nörosonografi ve intrapartum ultrasonografi gibi ileri düzey uygulamalarda sıklıkla yerini almaktadır. 1997 yılında kurulan Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği (OJUD), Kadın Doğum alanında ultrasonografide gerçekleşen güncel gelişmelerin takip edilmesini amaçlamıştır. Kurulduğu yıldan itibaren mezuniyet sonrası ultrasonografi eğitim kursları düzenleyerek Kadın Doğum uzmanlık alanına rehberlik etmektedir. Ayrıca, 1998 yılından itibaren iki yılda bir düzenli olarak Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi’ni düzenlemektedir.

Bu yıl, 11. sini düzenlemekte olduğumuz kongremizde, tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi, meslektaşlarımızın bilimsel gelişmelere erişebilmesi adına derneğimiz; obstetrik ve jinekolojik ultrasonografi alanında var olan en güncel gelişmeleri içeren bir bilimsel program hazırlamaktadır. Bu programda, obstetrik ve jinekoloji pratiğinde sıklıkla karşılaşılan ve en tartışmalı klinik problemler ele alınmaya çalışılarak, kadın-doğum uzmanları ve yandal (perinatoloji, üreme endokrinolojisi, ürojinekoloji, jinekolojik onkoloji) uzmanları için ayrı ayrı çözüm ve yönetim önerileri sunulması hedeflenmiştir. Ayrıca, yaşanan medikolegal problemlerin azaltılması amacıyla ultrasonografik muayenede uzman ve yandal uzmanlarının sorumluluklarının tartışılacağı oturumlar düzenlenecektir.

Toplantı formatı, her zaman olduğu gibi kongre öncesi kurslar ve son gelişmelerin tartışıldığı planlı oturumlar şeklinde olacaktır. Sunumların içerikleri ağırlıklı olarak videolu anlatımlar ile tarama ve tanıda son bilimsel yaklaşımların harmanlanmasıyla planlanmıştır. Sunumların sonunda soru-cevap bölümünün en önemli kısım olduğunu düşündüğümüz tartışmalara geniş ve yeterli zaman ayrılması hedeflenmiştir.  Zira, tartışma kısmı, ilgili konunun uzmanlarına aklınıza takılan her konuyu bire bir sorabilmeniz  için çok değerli bir platformdur.

Bu yıl da, geçen yıllarda olduğu gibi genç akademisyen arkadaşlarımızın çalışmalarını bilimsel oturumlarımızda etkin bir şekilde görmek ve desteklemek amacıyla, önemli ve özelliği olan obstetrik ve jinekolojik olguların görsel video sunumları ana oturumlarda gösterilecek ve tartışılacaktır. Ayrıca, tüm kongre süresince, I. Trimester Tarama, Temel Obstetrik Ultrasonografi, Fetal Ekokardiyografi, Fetal Nörosonografi, İntrapartum Ultrasonografi, Endometriozis Ultrasonografisi gibi konularda önemli noktaları üzerinde durulacak ve olgu üzerinde demonstrasyona dayalı ultrasonografi workshop’ları düzenlenecektir. Bu workshop’larda küçük gruplara bire bir eğitim verileceği için önceden kayıt yaptırılması gerekecektir. Bu nedenle, kongre web sayfamızı yakından takip etmenizi öneriyoruz.

Kongrelerimize olan ilgi ve katılımda her yıl gerçekleşen artış bizi motive etmekte ve ihtiyaç duyulan konuları saptayıp daha faydalı olabilmek adına çalışma inancımızı arttırmaktadır. Bu nedenle siz değerli meslektaşlarımıza, katılımlarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.

Pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle online olarak düzenlenecek kongremize, obstetrik ve jinekolojik ultrasonografideki yenilikleri samimi, dingin ve bilimsel bir platformda gözden geçirmek üzere hepinizi bekliyoruz.

Saygılarımla,

OJUD YK adına,
Prof. Dr. Oluş APİ

Önemli Tarihler

Serbest Bildiri Gönderim Bitiş:
28 Ağustos 2020

Bildiri Sonuçlarının ilan edilmesi:
31 Ağustos 2020